Broodnodige vitamines

Het is volbracht

Door Annet de Jong

Annet is gebedsleidster in onze gemeente


Het is volbracht

Terwijl ik nadacht over het onderwerp voor deze gebedsupdate kwam ik niet verder dan de woorden van Jezus waarmee dit stukje begint: het is volbracht! En uit de grond van mijn hart wil ik zeggen: Dank U wel Heer Jezus, dat U voor mij Uw leven gaf aan het kruis. Voor de grote omwisseling die daar plaats vond. Het klinkt bijna sentimenteel, maar naarmate ik langer met de Heer wandel, valt er steeds meer weg van wat ooit belangrijk leek. Ik begin steeds beter te begrijpen wat Paulus schrijft in 1 Kor. 2:2: want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.

Want zeg nou eerlijk, hebben we er vaak niet een heleboel bij gemaakt? Eerst zijn we blij dat Hij ons heeft gevonden. Blij dat we bij Hem mogen horen. Blij met Zijn liefde, dankbaar voor Zijn genade, maar na een poosje sluipt langzaam maar zeker het moeten erin. We moeten van alles. Van onszelf of opgelegd door anderen. We moeten elke dag Bijbellezen, we moeten tijd in gebed doorbrengen, we moeten de straat op om te evangeliseren, we moeten een voorbeeldige man en vader zijn, we moeten een geweldige moeder zijn, we moeten goede cijfers halen op school, we moeten een goede werknemer zijn, we moeten altijd vrolijk zijn, we moeten geloof spreken, we moeten, we moeten, we moeten……… vul maar in. Stuk voor stuk goede dingen, maar als we niet oppassen voelen we ons hoe langer hoe meer opgejaagd en tekortschieten. Herken je dat? Dan wordt het tijd om terug te gaan naar waar alles om draait: HET KRUIS. HET IS VOLBRACHT!

Jezus stierf voor jou en mij opdat we vrij zouden zijn. Vrij van de zonde, vrij van schuld, vrij van schaamte, vrij van veroordeling, vrij van religieuze regels. Hij droeg de straf, daar hoeven en kunnen we niets meer aan toevoegen. Jezus zei niet: ik heb mijn deel gedaan, nu jij nog. Nee! Hij ging de hele weg. Totaal. Hij bracht het offer van Zijn leven, zodat wij nooit meer een offer voor onze zonden zouden hoeven te brengen.

Gebruik deze week voor Pasen eens om het lijdensevangelie opnieuw te lezen. Sta er eens wat langer bij stil en laat het op je inwerken. Het is louter genade dat Hij voor jou en mij stierf. Laat je verlossen van alle eigen zwoegen en werken en ontvang wat Hij voor jou heeft gedaan.

Als je zo Goede Vrijdag herdenkt, kan je ook echt Pasen vieren. Opstanding. Nieuw Leven, Overwinning. Als we op een dieper niveau gaan beseffen wat Jezus’ kruisiging en opstanding teweeg hebben gebracht gaan we anders leven. Niet meer gebukt onder allerlei lasten, maar rechtop. We gaan zelfs anders bidden. Niet vanuit de problemen, maar vanuit de overwinning en zo worden we een gebedsleger dat niet meer te stoppen valt.

Liefs en zegen,

Annet