Terugblik

De eerste AllTimers-ontmoeting

Op donderdag 12 januari hadden we de eerste AllTimers-ontmoeting, senioren nieuwe stijl. Met een team van negen mensen hebben we de middag voorbereid. We waren op bezoek geweest bij Ad en Janny in Huizen, waar we tevens hun prachtige nieuwe appartement konden bewonderen. Op deze middag hebben we in grote lijnen het programma voor de eerste AllTimers-ontmoeting ingevuld.

Feestelijke nieuwe start

Het moest een feestelijke nieuwe start zijn, en dat is het inderdaad ook geworden. Na eerst de vanzelfsprekende inloop met koffie en thee, werden we welkom geheten door Peter van Leeuwen. We zongen een aantal liederen, waarna we konden luisteren naar een korte toespraak van Wim van Putten over het onderwerp ‘Heb je vrienden?’

Speeddaten

Na de pauze werden we onder de enthousiaste leiding van Ad Monster geïnstrueerd om te gaan speeddaten met z’n allen. In vijf rondes van ongeveer 9 minuten kregen we telkens weer een nieuwe gesprekspartner. We zaten in een grote buitencirkel tegenover een binnencirkel en we verwisselden vijf keer van plaats, zodat je telkens weer tegenover een nieuwe deelnemer zat. Het was voor ons als voorbereidingsteam een beetje de vraag of dit aan zou slaan.

Nou, na de eerste minuten was dat geen vraag meer, want iedereen was enthousiast aan het vertellen over alle mogelijke onderwerpen. Over zijn of haar gezin, de kinderen en kleinkinderen, welke hobby’s je hebt. Maar ook vragen over geloof en bekering: ‘Is dit je eerste gemeente, hoe ben je tot geloof gekomen?’ Vragen, antwoorden, vragen, antwoorden….. Iedereen vond het verrassend hoe je in zo’n korte tijd tot zulke persoonlijke gesprekken kon komen. Hoe geweldig is dat. Sommigen wisten van geen ophouden en gingen samen nog een ronde verder met hun gesprek. Mooi is dat, wanneer je soms al jaren in dezelfde gemeente komt en op deze manier iemand beter leert kennen.

Graag een applaus voor de keukenploeg (niet iedereen staat helaas op de foto)

De keukenploeg had natuurlijk ook niet stil gezeten en hadden een fantastische high tea klaargemaakt. Heerlijke verwennerijtjes, wat dacht je van poffertjes met aardbei, kaas- en saucijzenbroodjes of gaat uw voorkeur uit naar wraps met kip, samba met kipkerrie?

Het was heerlijk smullen en alle deelnemers hadden het erg naar hun zin. Gezelligheid in combinatie met mooie gesprekken, het was er allemaal.

We hebben genoten van deze eerste AllTimers-bijeenkomst en waren verrast dat zovelen gehoor hadden gegeven om deze middag met ons mee te maken.


Korte toespraak door Wim van Putten

Heb je vrienden?

Vrienden heb je in alle soorten en maten. Je hebt oppervlakkige vrienden. Op Facebook hebben sommigen honderden vrienden, maar ze weten niet waar ze wonen, hoe ze leven, wat ze voor werk doen. Nee, dat zijn geen vrienden, dat zijn digitale onpersoonlijke contacten.

Andere vrienden hebben een iets persoonlijker karakter, dat zijn de studievrienden van vroeger met wie je jaren geblokt hebt om je diploma te halen. Je hebt vakantievrienden, mensen naast wie je op hetzelfde kampeerveld stond en ‘s avonds bij elkaar een bakkie koffie ging drinken of iets sterkers. Zo heb je jeugdvrienden of mensen uit de kerk met wie je wat meer optrekt.

Soms kan een vriendschap ook eindigen. Dat kan door een pijnlijk misverstand of verschil van mening. Zeker in coronatijd zijn heel wat vriendschappen op de proef gesteld. Er was een ander standpunt over de mondkapjes, de vaccinaties of andere beperkende beslissingen. Hoe laaiden op de sociale media de discussies op over de kerk of gemeente: wel of niet open op zondag en met hoeveel. Menig vriendschap ging door een lastige fase.

Er wordt veel gezongen over vrienden of vriendschappen, zoals het bekende liedje van Henk Westbroek, de zanger van Het Goede Doel:

Hij zingt:

Een mooiere vriendschap, kon er in m’n ogen niet bestaan
Totdat hij verhuisde naar een andere stad
Ik heb als ik het goed heb nog een kaart van hem gehad

Een keer trek je de conclusie
Vriendschap is een illusie
Vriendschap is een droom
Een pakketje schroot, met een dun laagje chroom

Dat is schrijnend, dit soort situaties doen pijn. Een vastgelopen vriendschap. Het zou toch anders moeten, zoals in het gedichtje van Toon Hermans.

Toon Hermans schrijft dit korte, maar mooie gedicht:

Je hebt iemand nodig – stil en oprecht,
die als het er op aankomt – voor je bidt en vecht.
Pas als je iemand hebt – die met je lacht en met je grient,
dan kun je pas zeggen: – ‘k heb een vriend.

Ik kon hem niet meer spreken, maar nog wel voor hem zingen

Ingrid en ik hebben veel vrienden, vrienden waar je mee kunt lachen, maar ook soms huilen, we zijn dankbaar voor onze vrienden. Afgelopen zondag heb ik heel persoonlijk afscheid genomen van een ernstig zieke goede vriend. Ik had die week daarvoor hem nog een paar keer bezocht. We spraken over zakelijke dingen, want ik zou zijn vrouw helpen na zijn overlijden met wat praktische zaken, ook omdat zij binnen een paar weken zouden verhuizen en hun woning in de verkoop stond. Ik had nog sterk de behoefte om nog even samen te spreken over Jezus en een afscheidsgebed te bidden. Toen ik op de zondag na de dienst hem bezocht was hij in slaap. De morfine tegen de pijn had hem in een slaaptoestand gebracht. Ik kon hem niet meer spreken, maar nog wel voor hem zingen en bidden. Ik zong: ‘Lichtstad met uw paarlen poorten, wondere stad zo hoog gebouwd……daar zal ik mijn Heer ontmoeten.’ En dat is enkele uren daarna ook gebeurd. Een vriend met een lach en een traan is ons ontvallen.

Wat maakt iemand tot een vriend? Vrienden geven je energie, er is sprake van eerlijkheid en vertrouwen. Bij een vriend of vriendin hoef je jezelf niet te bewijzen. Je kunt als het goed is helemaal jezelf zijn. Een vriend is niet zomaar iemand, het is iemand die invloed heeft op je leven. Positieve invloed, veranderende invloed. Is er een vriend in jouw leven die je leven heeft veranderd? Die door zijn inbreng het verschil heeft gemaakt?

Een vraag: wie heeft de grootste invloed op je leven gehad, wie heeft er verschil gemaakt? Ik snap dat iedereen nu zal zeggen: ‘Jezus’, dat is begrijpelijk als die vraag wordt gesteld aan een gelovige. Toch bedoel ik het anders: Welk menselijk persoon heeft in uw leven de grootste invloed gehad?

Door zijn getuigenis ben ik bekeerd

Toen ik op de middelbare school zat, sprak een medeleerling mij aan over Jezus. Hij veranderde van klasgenoot in een vriend, want hij is degene die mij door zijn getuigenis tot een levend geloof heeft gebracht. Dat veranderde mij van een kerkganger tot een levend getuige van de Heer Jezus. Door zijn getuigenis ben ik bekeerd, heb ik de Heilige Geest ontvangen, spreek ik in nieuwe talen, ben ik bevrijd van tal van boze machten, die mij gevangenhielden. Ben ik een vrij mens, die tot de dag van vandaag God mag dienen.

In Joh.11:3 staat geschreven: Heer, uw vriend is ziek.’ Wij zongen vroeger regelmatig: Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door Hem, altijd vrij tot God mag gaan….

‘Heer uw vriend…’, hier was sprake van een diepe vriendschap van twee kanten. Een vriendschap moet van 2 kanten komen. Jezus was een vriend van Lazarus en Lazarus was ook een vriend van Jezus. Een Engels gezegde luidt: ‘Takes two to tango’, voor vriendschap heb je twee personen nodig, personen, die elkaar energie geven, waar eerlijkheid aanwezig is. Waar je jezelf niet hoeft te bewijzen, die je kunt vertrouwen.

Het gaat mij nu even niet om de ziekte van Lazarus: Jezus hield veel van Marta en haar zuster, en van Lazarus. …….En van Lazarus!

Niet de ziekte staat in dit verhaal even centraal, niet in de eerste plaats de moeite, het verdriet……De bijbel vervolgt: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden.’ (vs. 4)

Vriendschap die impact heeft

Dit is mijn les uit deze geschiedenis, of het nu gaat om geboorte of sterven, ziekte of herstel: staat de eer van God bovenaan in mijn leven? In mijn vriendschappen, ook als er sprake is van ziekte of sterven? Hoe belangrijk is het om in alles wat we doen, wat we meemaken, wat we ervaren de eer aan God te geven.

Lazarus was een vriend was Jezus Christus en Jezus was een vriend van Lazarus. Een diepe vriendschap, die een spraakmakende diepe omwenteling in Lazarus’ leven heeft gebracht, een verandering van dood naar leven!

Heeft u een vriend? Bent u een vriend of vriendin? Wees vrienden voor elkaar en bouw aan vriendschap die impact heeft.


Fotografie: Grethe Ruloffs – Hoekstra