Terugblik

Goed voorbereid ‘verhuizen’

Op 13 maart kwamen de All-Timers weer bij elkaar voor een ontmoeting. Deze ochtend waren er twee sprekers en krijgen we bruikbare tips voor een goed voorbereide verhuizing. Want verhuizen gaan we allemaal…. eens.

Wim van Putten vertelt over de periode dat hij de diagnose kanker kreeg vier jaar geleden. Hij kwam toen in een rollercoaster terecht waarvan hij niet wist hoe het zou eindigen. Hij getuigt hierover en vertelt daarbij welke lessen hij heeft geleerd in deze periode.

Reinout de Vries is begrafenisondernemer en vertelde over zijn boeiende beroep en over de grappige en lastige dingen die hij meemaakt.

Aan de hand van een lijst met aandachtspunten konden we eventuele valkuilen aangaande het levenseinde herkennen en vermijden. Met een knipoog werd er, geheel in stijl van het onderwerp, koffie met cake geserveerd en sloten we af met een broodje.


Het persoonlijke getuigenis van Wim van Putten over ziekte, genezing en gedachten over het lijden als kind van God

Het getuigenis werd voorafgegaan door een lied van aanbidding onder leiding van Peter van Leeuwen

Dit lied van Don Moen was aan het einde van de toespraak te beluisteren

When it’s all been said and done
There is just one thing that matters
Did I do my best to live for truth?
Did I live my life for you?
When it’s all been said and done
All my treasures will mean nothing
Only what I have done
For love’s rewards
Will stand the test of time

Lord, your mercy is so great
That you look beyond our weakness
And find purest gold in miry clay
Turning sinners into saints
I will always sing your praise
Here on earth and heaven after
For you’ve joined me at my true home
When it’s all been said and done
You’re my life when life is gone…

Als het allemaal gezegd en gedaan is, is er maar één ding dat telt.
Heb ik mijn best gedaan om te leven voor de waarheid? Heb ik mijn leven voor U geleefd?
Als het allemaal gezegd en gedaan is
Al mijn schatten zullen niets betekenen.
Alleen wat ik heb gedaan voor de beloningen van de liefde.
Zal de tand des tijds doorstaan

Heer, Uw genade is zo groot
Dat U verder kijkt dan onze zwakte.
En het zuiverste goud in harde klei vindt.
Zondaars in heiligen verandert
Ik zal altijd uw lof zingen
Hier op aarde en hierna in de hemel
Want U hebt mij verbonden in mijn echte thuis
Als het allemaal gezegd en gedaan is
U bent mijn leven wanneer het leven voorbij is…


Na de pauze droeg Jan Millenaar een gedicht voor, passend bij het thema van deze dag.
Levensloop

Na veertig kwam ik thuis
moeder wist er alles van
zij bouwde alle weken aan mijn huis
haar eigen DNA liet zij mij na

Zeventig jaar later zie ik de scheurtjes komen
en de riolering werkt ook niet meer zo goed
moet ik al van de verhuizing dromen
nu ik naar het einde spoed?

Bedankt voor alle mooie jaren
die ik in jou mocht wonen
maar als je onbewoonbaar wordt
reis ik verder en zullen we scheiden
laat ik mij naar andere horizon leiden
en een onbekend huis
dan kom ik eeuwig thuis

Reinout de Vries vertelt over zijn boeiend beroep als begrafenisondernemer en gaat in op tal van vragen die gesteld werden door de toehoorders

Als u nog vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u altijd contact opnemen met Reinout


Tot slot

Ook het geld moet verantwoord geteld worden

De volgende keer