Verwondering


Scherven brengen geluk

Door Wim van Putten

Wim is regioleider in onze gemeente

Scherven brengen geluk

Scherven brengen geluk …..of niet? Eigenlijk een rare uitspraak. Wanneer iemand iets per ongeluk laat vallen, een vaas of een kopje, dan wordt deze uitspraak nogal eens gezegd bij het opruimen van de scherven. Deze uitspraak schijnt al een lange historie te hebben, afkomstig van een oud ritueel. Het stukgooien of vertrappelen van glaswerk zou al dateren uit de vijfde eeuw vóór Christus. Glasgerinkel zou toen vooral gediend hebben om boze geesten de stuipen op het lijf te jagen en zo het geluk in stand te houden. Wij weten wel beter, dat geen enkele boze geest zich laat verjagen als jij een kopje kapot laat vallen. Ze komen juist opdraven als je expres een ravage aanricht en met spullen gaat gooien omdat je boos bent.

Ondanks de herhaalde waarschuwing van mijn vader

Nee, scherven brengen geen geluk. Dat heb ik uit eigen ervaring ondervonden. In mijn jonge jaren, ik moet een jaar of acht geweest zijn, waren wij met vakantie in Lunteren. Mijn ouders hadden een gedeelte van een huis gehuurd, terwijl de bewoners naar elders vertrokken. Aan het einde van onze vakantie, terwijl wij aan het wachten waren op de auto, die ons weer naar onze woning in Rotterdam zou brengen, verveelde ik mij behoorlijk. Met mijn voetbal stond ik, ondanks de herhaalde waarschuwing van mijn vader, een beetje te stuiteren met de bal in de kamer waar op een tafeltje een kostbare vaas stond. En…je begrijpt het al, het ging mis. De bal stootte tegen deze kostbare vaas en hij viel in stukken op de grond. Nou, dit bracht mij geen geluk, maar wel een behoorlijke uitbrander van mijn vader. De terugreis was niet het gezelligste ritje van mijn leven.

Goed advies

De apostel Petrus heeft ook met scherven te maken gehad. Alleen niet door een stuitende bal of een gebroken kopje, maar door problemen in de huwelijken van de gelovigen. Nu komen misverstanden en spanningen in de beste families voor, maar ze moeten wel zo snel mogelijk weer worden opgelost en uitgesproken.

Hij schrijft: U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die kwetsbaarder is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg.’ (1Petr. 3:7 NBV21)

‘……als met brozer vaatwerk’ vertaalt de NBG51 dit tekstgedeelte over het omgaan met….

Ik zou daaraan toe willen voegen, dat dit natuurlijk ook voor de andere familieleden geldt, voor de kinderen, maar ook voor de vrouw naar haar man toe. Behandel elkaar met respect.

Hoe gaan we met elkaar om in deze steeds ruwer wordende wereld? Woorden kunnen iets kapot maken, soms onherstelbare schade aanrichten. Zelfs in de Tweede Kamer verruwt het woordgebruik, om over de sociale media nog maar te zwijgen. Ook onder gelovigen kan het soms flink te keer gaan als er meningsverschillen zijn ontstaan en men elkaar niet meer begrijpt. Het advies van Petrus in zulke situaties is, dat wij verstandig met elkaar moeten omgaan, met je vrouw, je man, je kinderen, je medegelovigen, je voorganger en oudsten………..iedereen. Waarom? Opdat dit niet je gebeden in de weg zal staan.
Scherven hebben niets met geluk of ongeluk te maken, dus laten we maar bedachtzaam en verstandig met elkaar omgaan, dat lijkt mij een goed advies van de apostel.